نقدها

آقای محمدحسین افشاری‌نیا سلام «اسب پیشکش» نثر روانی دارد که اگر آن را تقویت کنید می‌تواند به یکی از امتیازهای مثبت آثار شما تبدیل شود. تعدادی از صحنه‌ها مثل فرار کردن به زیرزمین و پنهان شدن در دیگ هم تا حدودی خوب ...
سلام. اولین سؤالی که بعد از خواندن متن ارسالی شما به ذهنم رسید این بود: «خب بعدش؟» در واقع داشتم داستان را با جدیت و علاقه می‌خواندم که یک‌دفعه تمام شد. متن شما، زبان روان و توصیف‌های قابل قبولی دارد، سریع و با یک کنش شروع ...
آقای علی ناصری مقدم عزیز، سلام. رسیدن داستان از سرزمین جنوب همیشه باعث خوشحالی است. سرزمینی که در دلش داستان‌های ناگفته‌ی زیادی دارد. «عکس یادگاری» با پیشانی‌نبشتی آغاز می‌شود که حضورش قبل از شروع داستان ضرورتی ندارد. ...
داستان به‌شدت شیرین و ملایم بود. مرا به جهان عروسک‌ها و همان قصه آشنای خاله پیرزن و کامواها و عروسک‌ها برد. خیلی خیلی زود مشخص می‌شود دیالوگ‌های اول داستان مربوط به چندتا عروسک است. و بعد که معلوم می‌شود جهان خیالی ...
داستان نسبت به قبل بسیار بهتر شده. خیلی گویاتر و مفهوم‌تر و در عین حال خیلی هم احساسی‌تر. اولین نکته‌ای که داستان را احساسی‌تر کرده هویت بیشتر بخشیدن به شخصیت اصلی داستان است. در داستان اول شما مشخص نبود که این شخصیت زن ...
خانم صدیقه کیانی سلام مرده‌ای که پس از مرگ شاهد حوادث اطراف و رفتار اطرافیان باشد، سوژه تازه‌ای نیست. با این حال مشکل در انتخاب چنین سوژه‌ای نیست، بلکه مسأله اصلی طراحی و پرداختی است که در این متن اصلاً وجود ندارد. ...
آقای علی مدادی، سلام. نوشتید کم‌تر از یک‌سال است داستان می‌نویسید. نمی‌دانم این اولین داستان‌تان است یا نه، ولی باید بگویم که داستان خوبی نوشتید. اگر در این راه مصمم باشید نویسنده‌ی خوب و موفقی می‌شوید، به شرط آن که ...
در دهه شصت و هفتاد، رادیو و تلویزیون گوش و چشم‌مان را پر کرده بودند از داستانهغایی اینچنین. دختری که یخچال و قالی جهیزیه را می‌بخشد به جبهه و رزمندگان. دخترانی که قالی و نمد و گلیم را می‌بافند و عوض خرید چاقچور و گالش به ...
آقای سید مهدی منتظری سلام «پرسه» را با توصیف گورستانی سرد و تاریک آغاز کرده‌اید. راوی خودش را در این گورستان سرگردان و بی‌هدف می‌یابد. صداهای عجیبی می‌شنود، بر گوری می‌ایستد و متوجه می‌شود مشخصات روی سنگ گوری که بر ...
متن داستان نیست، اما زیباست. متنی محتوا محور است که هدفش دادن ایده و نظری فلسفی و شخصی است. قاعدتاً به عنوان یک داستان نمی‌شود بدان نگاه کرد اما به عنوان یک متن محتوا محور حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. نکات مثبت متن‌تان ...
هدف از گفتن داستان می‌تواند ایجاد پرسش در ذهن خواننده به منطور تعمق در مسائل اساسی و یا ایجاد تفریح و سرگرمی، بیان مفاهیم فسلفی، بیان مسایل روانشناختی، پرداختن به مسائل روز دنیا، انتقال یک مضمون ایدئولوژیکی، القای ...
این بیشتر یک متن پیام‌محور است تا یک داستان. شما مانند یک داستان موقعیت دارید و در این‌جا موقعیت مورد نظر تماشای مورچه‌هایی است که سخت مشغول کارند و راوی را به فکر انداخته‌اند. شخصیت هم دارید که همانا راوی است که با دیدن ...
داستان ماجرای ناشنوای گنگی است که از قضا بین آن‌همه آدم چشم بازار را درآورده و می‌خواهد با یک نابینا سر دوستی و آشنایی را بگشاید. به همین سادگی. داستان را می‌شود در یک جمله خلاصه کرد. مضمون داستان چیست؟ همیشه کسی از ما ...
آقای محمدحسین افشاری‌نیا عزیز، سلام. خوب که در ذهنم داستان‌های ارسال‌شده در یک سال و نیم گذشته به پایگاه را مرور می‌کنم، بخاطر نمی‌آورم که داستانی بهتر از «آن طرف‌تر» خوانده باشم. به شما بابت نوشتن این داستان بسیار ...
داستان کودک علیرغم سادگی ساختار آن کماکان نیازمند حادثه و هیجان است. البته این حادثه و هیجان سطح و میزان متنوع و متفاوتی می‌تواند داشته باشد اما به هر حال نمی‌شود آن را به صفر رساند. در این داستان هیچ هیجانی وجود ندارد. ...
دوست عزیزم نوشته شما سرشار از احساس بود. احساسی که برای بسیاری از زنان ملموس و قابل درک است. پشیمانی از انتخاب نادرست و اشتباه و اشکال اساسی زنان جامعه ما در درک مفهوم عشق. مفهومی که اغلب با خودقربانی‌گری و پذیرش تحقیر و ...
خانم سمیه کاتبی عزیز سلام. با فرستادن متن جدید نشان دادید چقدر در امر نوشتن جدی هستید و فرصت بهتر شدن داستان را مغتنم شمرده و زحمت بازنویسی را به جان می‌خرید. می‌دانم که بازنویسی داستان کار دشواری است و حذف کردن جملات و ...
مشخص نیست که باید این دو متن را در امتداد و دنباله هم دید یا مجزا و منفک. در هر حال هیچ کدام داستان نیستند. در اولی که ما هیچ چیز ندرایم. نه شخصیت و نه موقعیت و نه کنشی قابل اعنتا که به واسطه آن حادثه و گرهی شکل بگیرد. تکه اول ...
خانم مهدیه‌السادات سادات حسینی سلام «یک ذهن آشفته» را خواندم. در یادداشتتان برای منتقد اشاره کرده‌اید که قصدتان درآوردن داستان از دل خاطره بوده است. حالا اثر را تا حدودی بررسی می‌کنیم برای اینکه ببینیم در این کار تا ...
دوست عزیز داستان شما سرپا است و حرف و حدیثش مشخص. از لحاظ پیرنگ و پلات و مضمون و شخصیت‌پردازی ایراد چندانی که داستان را معیوب کند ندارد. نکته در نوع نگارش شماست. شما تمام مواد و متریال لازم را در اختیار دارید، اما این کافی ...