از نام داستان در مینیمال‌نویسی کمک بگیرید
عنوان داستان : داستان 10 کلمه ای
نویسنده داستان : مهرانگیز محمودی

با چشم خودم دیدم!!! پول از لای شلختگی مو هایش افتاد.
نقد این داستان از : احسان عباسلو
داستان‌های مینیمال، داستان‌های سادگی هستند. در این نوع داستان، فرم و محتوا بسیار ساده به مخاطب عرضه می‌شوند. در مینیمال امروز ایران بیشتر داستان‌ها دو بخشی‌اند. بخش اول که زمینه‌سازی می‌کند و بخش دوم با ایجاد شوک توجه مخاطب را جلب و جذب می‌کند. این داستان نیز دو بخش دارد اما دارای عنصر شوک به شکل معمول آن نیست و از آن بهره نمی‌گیرد، با این حال تلاش کرده جمله‌ای تأثیرگذار و جالب توجه بگوید. در داستان مینیمال نقش کلیدی و محوری همواره با بخش دوم است. بار معنایی داستان را بخش دوم بر دوش دارد. بخش دوم است که به بخش اول اهمیت و جذابیت می‌دهد. بخش دوم داستان مینیمال همچنین نوعی شفافیت به متن می‌دهد و محتوا و مضمون را قابل درک و دریافت می‌سازد.
در داستان شما هم باید این‌گونه می‌بود اما مشکل آن است که بخش دوم خود خیلی گنگ و مبهم است. این که از لای شلختگی موهای کسی پول بیرون بریزد جمله مفهومی نیست. خواننده چه استنباطی باید از این جمله بکند؟ اول این که گفتیم زبان مینیمال زبان صراحت است پس نباید با استعاره حرف بزنید و صریح باید می‌گفتید که منظورتان چیست. دوم این که اگر هم استعاره حرف بزنید باید به راحتی توسط مخاطب معنا و ترجمه و تفیسر شود. ولی این جمله خیلی سریع و خوب ترجمه و معنا نمی‌شود. عبارت "شلختگی مو" را باید به چه تعبیر کنیم؟ به بی‌اخلاقی؟ به پنهان‌کاری؟ به بی‌انضباطی و بی‌نظمی؟ اگر خواسته باشیم متن‌مان را داستان بدانیم پس باید یکی از دوتای اول باشد. اما آیا واقعاً این معنا را می‌شود برداشت کرد؟ داستان مینیمال از شخصی بودن فاصله دارد. معنا و جمله آن عمدتاً عام است و برای همگان مفهوم. ولی این جمله اصلاً مفهوم نیست.
در مورد بخش اول هم باید گفت که خیلی راحت کلمات را خرج کرده‌اید. در داستان‌هایی که شمارش کلمات مهم است برای هر کدام از آن‌ها باید خوب فکر کنید. سعی کنید برای بخش انتهایی که قرار است نقشی کلیدی داشته باشد کلمات بیشتری را کنار بگذارید. اگر عبارت "با چشم خودم" را هم نمی‌گفتید و به کلمه "دیدم" بسنده می‌کردید باز هم مشخص بود که راوی با چشم خودش دیده است.
از نام داستان هم کمک بگیرید. در داستان‌های ۱۰ کلمه‌ای و امثال این‌ها معمولاً نام داستان را در شمارش حساب نمی‌کنند. شما با استفاده از نام داستان می‌توانستید بخشی از معنای مورد نظرتان را به آنجا منتقل کرده و در انتقال معنا و مضمون به مخاطب راحت‌تر عمل می‌کردید. برای بهتر شدن این داستان بایست روی جمله دوم بیشتر کار کنید. موفق باشید.

منتقد : احسان عباسلو

متولد تهران فوق لیسانس ادبیات انگلیسی داور جایزه کتاب سال داور جایزه جلال داورحایزه پروین داور جایزه نقد داور کتاب فصل ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.