محمدرضا شرفی خبوشانزندگی نامه
محمدرضاشرفی‌خبوشان نویسنده،شاعر و کارشناس ارشد و مدرس زبان و ادبیات فارسی و متولد بیستم مهر ۱۳۵۷ است.چندین مجموعه داستان، رمان و مجموعه‌شعر و زندگی‌نامه و پژوهش از او منتشر شده است. در کارگاه‌های آموزشی و کلاس‌های داستان نویسی متعدّدی درس گفته است و تدریس کرده است و داوری و دبیرعلمی چندین جشنواره داستان‌نویسی را عهده‌دار بوده است. برخی از آثارش به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی و جایزه‌ی جلال، کتاب سال دفاع مقدّس، کتاب سال داستان انقلاب و... برگزیده شده‌اند.

کتاب ها
از واژه ها تهی/ مجموعه غزل/ نشر واج۱۳۸۲
طعم خوش واژه‌ها و یادداشت های بی اهمّیت یک شاعر شهرنشین/ مجموعه شعر سپید/ نشر واج۱۳۸۵
نامت را بگذار وسط این شعر/ مجموعه شعر سپید/انتشارات شهرستان ادب۱۳۹۱/نامزد جایزه قلم زرّین و کتاب سال دفاع مقدس در بخش شعر
بالای سر آب ها/ مجموعه داستان/ انتشارات امیرکبیر/چاپ سوم۱۳۹۵/بهترین اثر برگزیده کتاب سال دفاع مقدّس درسال ۱۳۸۹
موهای تو خانه ماهی هاست/رمان نوجوان/عصر داستان چاپ اول ۱۳۹۲/ انتشارات علمی فرهنگی چاپ سوم۱۳۹۵ چاپ چهارم شهرستان ادب ۱۳۹۶/بهترین اثر برگزیده رمان نوجوان جشنواره داستان انقلاب
یحیی و یاکریم/رمان نوجوان/سوره مهر ۱۳۹۴
عاشقی به سبک ونگوگ/رمان/انتشارات شهرستان ادب/چاپ دوم ۱۳۹۷/نامزد جایزه کتاب سال جلال آل احمد، قلم زرّین و شهید غنی پور
بی کتابی/رمان/ انتشارات شهرستان ادب/ چاپ چهارم ۱۳۹۷/ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و جایزه‌ی جلال آل‌احمد و تقدیرشده در جایزه‌ی شهید غنی‌پور

جوایز
کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش ادبیات داستانی و جایزه جلال آل‌احمد برای رمان بی‌کتابی.کتاب سال دفاع مقدّس در بخش ادبیات داستانی برای مجموعه داستان بالای سرِ آب‌ها. اثر برگزیده‌ی جشنواره‌ی داستان انقلاب در بخش رمان بزرگسال برای رمان روایت دلخواه پسری شبیه سمیر. اثر برگزیده‌ی جشنواره‌ی داستان انقلاب در بخش رمان نوجوان برای رمان موهای تو خانه‌ی ماهی هاست. تقدیر در جایزه‌ی شهیدغنی‌پور برای رمان بی‌کتابی.

نقد ها
بازنویسی و سبکباری داستان
انتخاب بهترین راوی
نسبت معرفی اشخاص با رخداد داستان
لوبیای سحرآمیزِ ایده
داستان تمثیلی و توجّه به انتقال مفهوم
پیرامون فضاسازی در داستان
ارزش روایتگری هر یک از اشخاص داستان
داستان‌نویسی هنرِ در جریان قرار دادن است
حضور عناصر داستانی در یک متن
پیرامون صحنه در داستان کوتاه
رهایی از مقدّمه
متنی پیرامون یک مسأله
امر واقع و جهان درون داستان
داستان کوتاه و گزاره‌های مفهومی
ضرورت نامیدن اشخاص در داستان کوتاه
ضرورت یک متن داستانی
ترفندهای جذب مخاطب
ذات پرسشگر داستان
انتخاب یک منظر روایتی
گزاره‌های عینی
اتفاق در داستان
انتخاب راوی
گزارش یک مفهوم یا نمایش یک رخداد
پیرامون برگزیدن نام
انتخاب راوی
نام داستان، یک فراخوان است
ارزش اشخاص فرعی در داستان کوتاه
مراحل بالندگی داستان
اشراف بر امر واقع
نگه‌داشتن جانب ایجاز در روایات اخلاقی
لازمه‌ی وضعیت
اثبات متن در قالب داستان
سنجش سؤالات ذهنی خواننده
کوه یخی و دامنه‌ی تحقیق
برخورد با ایده
حدود یک تعریف
استفاده از شیوه‌های تجربه‌شده‌ در داستان کوتاه
ربط صحنه‌ها
ظرفیت یک ایده
مستقیم‌گویی آبی است بر آتش تأثیر
کمال در عین کوتاهی
کوتاهی داستان و قوام شخصیّت‌
قصه و داستان کوتاه
وظیفه‌ی کلمات در داستان کوتاه
استفاده از ذهن تحلیلی خواننده
با هر جرقه، فانوسی روشن کنیم
گذشتن از آستانه
در باب تعلیق
قانون شخصیت
یک توصیه برای بعد از نوشتن