آناهیتا آروانزندگی نامه
متولد 1354- تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی محض- کارشناسی ارشد پژوهش هنر- آغاز فعالیت : 1379

کتاب ها
مجموعه داستان « پسرم قدش بلند است»- رمان« بگذار تروا بسوزد»

جوایز
برنده ی بخش سرمقاله ( به طور مشترک با محمدرضا بایرامی) در هشتمین جشنواره ی دوسالانه ی مطبوعات کودک و نوجوان در سال 1386- برنده ی بخش بازنویسی و بازآفرینی متون کهن در شانزدهمین جشنواره ی بین المللی قصه گویی سال 1391- از داوران نهایی هفتمین جشنواره داستانی یوسف 1396-

نقد ها
کوتاه کردن زمان تقویمی
ضرورت حفظ ساختار داستانی
چندین گام بلند
ویژگی‌های برجسته برای شخصیت محوری
ساختن پل‌های ارتباطی میان حوادث و آدم‌ها
یک کوه دروغ بر سنگ کوچکی از واقعیت
وقتی عروسک و عروسک‌ساز یکی می‌شوند
رد پای پررنگ نویسنده
انتخاب یک اتفاق
حفظ یکدستی فضای اثر
همه چیز را به حدس و هوش مخاطب واگذار نکنید
نقطه تلاقی عناصر
مکان‌هایی که بار حسی‌شان را به اثر تحمیل می‌کنند
گنجایش داستان کوتاه برای طراحی و پرداخت اتفاق‌ها
هماهنگی میان عناصر
انتخاب یک مکان برتر داستانی برای خلق اثری یکپارچه
روی پرداخت داستانی‌ترین اتفاق متمرکز شوید
شخصیت اصلی به تصویر پررنگ‌تری نیاز دارد، حتی اگر مرده باشد
این سرزمین مادر افسانه‌های هزارتوی جهان است
مکالمه‌ای که داستانی نیست
کدام حس‌ها مخاطب را با اثر درگیر می‌کنند؟
اتفاقی که چرخ‌دنده‌های داستان را به راه بیندازد
بستن کادر داستانی مورد نظر
نمایش کنش‌هایی که ویژگی‌های بیرونی و درونی آدم‌ها را نشان می دهند
تکرار کنش‌ها در چهارچوب منطق و باورپذیری داستان
داستان در خلأ شکل نمی‌گیرد
تنیدن همه حرف‌ها در تار و پود اثر، به جای توصیه‌های آموزشی و اخلاقی مستقیم
زمان نشاندن و نشان دادن گره اصلی
جاهای درست و اشتباه داستانمان کجاست؟
تکنیکی شدن، داستان را کلاف سر در گم نکند
قضاوت‌ها و حکم‌های کلی قدرت اثر را نشانه می‌روند
تقویت قدرت تکنیکی و محتوایی
پرهیز از بیانیه‌های فلسفی
آدم‌ها را بی‌دلیل درسایه نگاه ندارید
نگذارید داستان به اشاره‌های تاریخی محدود شود
فضاسازی برای رسیدن به زمان تاریخی اثر
داستان باید مثل اکسیر عمل بکند
توجه تکنیکی و درست به پرداخت
اهمیت تأثیرگذاری حسی
تغییر ناگهانی تصمیم‌ها و تکرار اتفاق‌های سر بزنگاهی، باورپذیری را پایین می‌آورد
اشاره به کلیات، کار چندانی از پیش نمی‌برد
داستان، داستان چه کسی است؟
بگذارید متن خودش ما را به جایی که می‌خواهد ببرد
ساده‌ترین سوژه هم با پرداخت درست به داستان خوبی تبدیل می‌شود
جمله‌ای که بیشترین انرژی داستان را در خودش دارد
داستانتان را محدود نکنید
معلق میان افسانه و داستان
فرصت کوتاه کشاندن مخاطب به قلب داستان
بازی تکنیکی، خلأ محتوا را پر نمی‌کند
خودتان را به چالش بکشید