آناهیتا آروانزندگی نامه
متولد 1354- تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی محض- کارشناسی ارشد پژوهش هنر- آغاز فعالیت : 1379

کتاب ها
مجموعه داستان « پسرم قدش بلند است»- رمان« بگذار تروا بسوزد»

جوایز
برنده ی بخش سرمقاله ( به طور مشترک با محمدرضا بایرامی) در هشتمین جشنواره ی دوسالانه ی مطبوعات کودک و نوجوان در سال 1386- برنده ی بخش بازنویسی و بازآفرینی متون کهن در شانزدهمین جشنواره ی بین المللی قصه گویی سال 1391- از داوران نهایی هفتمین جشنواره داستانی یوسف 1396-

نقد ها
سوژه ی خوب اما پرچالش و دشوار
در حذف سطرهای اضافی، سختگیر باشیم
دنیای ممنوعه ی عجیب
داستانی در مسیر درست
گرفتار بازی‌های تکنیکی نشو
جمله جادویی را نگهدار
تلاش کن قصه گوی خوبی باشی
نگذارید صحنه‌های خوب مثل حباب روی آب شوند
ساختار و محتوا دو روی یک سکه‌اند
شخصیت کامل به دیلماج احتیاج ندارد
نقاط آسیب پذیر داستان را بشناس
بودن یا نبودن های داستان
عشق در داستان به تیغ دو دم می‌ماند
ارواحی که داستان را نجات نمی دهند
در این اتوبان هیچ قصه‌ای آغاز نشده
لزوم انتخاب بهترین زاویه دید
داستان بدون آغاز و پایان خوب، شیر بی یال و دم است
نگاهی تازه به همه‌ی تصویرهای تکراری جهان
دنیا پر از آقای الف است
در داستان، اینقدر رو بازی نکن
خاطره ها را از نو بساز
به نوشتن ادامه بده و بسیار بنویس
شازده هایی که جایشان اینجا نیست
روابط علی و معلولی
نیازهای داستان
طراح را مشخص کن و رنگ‌ها را بگذار
درخشان همچون ماه
رمزهای ناگشوده
مخاطب را دچار مغناطیس اثر کن
ماهتاب بی فروغ
داستانت را نشان بده
مسئله، مسئله ی زبان است
تنهایی های بزرگ و دلخوشی های کوچک
آرزوی مشترک نسل ها
انسان گم شده در متن