آناهیتا آروانزندگی نامه
متولد 1354- تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی محض- کارشناسی ارشد پژوهش هنر- آغاز فعالیت : 1379

کتاب ها
مجموعه داستان « پسرم قدش بلند است»- رمان« بگذار تروا بسوزد»

جوایز
برنده ی بخش سرمقاله ( به طور مشترک با محمدرضا بایرامی) در هشتمین جشنواره ی دوسالانه ی مطبوعات کودک و نوجوان در سال 1386- برنده ی بخش بازنویسی و بازآفرینی متون کهن در شانزدهمین جشنواره ی بین المللی قصه گویی سال 1391- از داوران نهایی هفتمین جشنواره داستانی یوسف 1396-

نقد ها
اتفاق اصلی را مشخص کنید
شخصیت در داستان فقط یک اسم نیست
از مستقیم‌گویی بپرهیزید
حوادث فرعی را نادیده نگیرید
معلق میان کار کودک و بزرگسال
«بیا زندگی را بدزدیم»
این زن می تواند عاشق نباشد
داستان کودکِ خوب نوشتن، اصلاً ساده نیست
خطر به اشتباه افتادن داستان و به اشتباه انداختن مخاطب
هدف فقط تحریک احساسات مخاطب نیست
شتابزدگی را کنار بگذارید
کوچکترین جزییات اهمیت دارند
داستان بنویسیم، چیستان طرح نکنیم
جزییاتی که از اثر، داستان تمام عیار می‌سازند
در دام اطلاعاتی که دارید گرفتار نشوید
زندگی پر از ایده‌های داستانی است
جسارت در داستان‌نویسی نیاز به بازتعریف دارد
نیاز به نگاه و پرداخت تازه‌تر
خاطره‌ها در داستان حل می‌شوند
چگونه میان شخصیت‌ها و حوادث روابط درست برقرار کنیم؟
داستان می‌تواند به پرسش‌های اساسی پاسخ بدهد
شاعرانه‌ای که عطر خوش آن زود می‌پرد
داستان، اتفاق می‌خواهد
قدرت داستان می تواند یکدست باشد
در اشاره به وقایع تاریخی امانت‌دار باشیم
داستانی که با راوی غرق می‌شود
سوژه ی خوب اما پرچالش و دشوار
در حذف سطرهای اضافی، سختگیر باشیم
دنیای ممنوعه ی عجیب
داستانی در مسیر درست
گرفتار بازی‌های تکنیکی نشو
جمله جادویی را نگهدار
تلاش کن قصه گوی خوبی باشی
نگذارید صحنه‌های خوب مثل حباب روی آب شوند
ساختار و محتوا دو روی یک سکه‌اند
شخصیت کامل به دیلماج احتیاج ندارد
نقاط آسیب پذیر داستان را بشناس
بودن یا نبودن های داستان
عشق در داستان به تیغ دو دم می‌ماند
ارواحی که داستان را نجات نمی دهند
در این اتوبان هیچ قصه‌ای آغاز نشده
لزوم انتخاب بهترین زاویه دید
داستان بدون آغاز و پایان خوب، شیر بی یال و دم است
نگاهی تازه به همه‌ی تصویرهای تکراری جهان
دنیا پر از آقای الف است
در داستان، اینقدر رو بازی نکن
خاطره ها را از نو بساز
به نوشتن ادامه بده و بسیار بنویس
شازده هایی که جایشان اینجا نیست
روابط علی و معلولی