بهاءالدین مرشدیزندگی نامه
متولد استهبان
كارشناسی ارشد رشته نمایش، گرایش ادبیات نمایشی
دبیر سه دوره جایزه داستان بیهقی

کتاب ها
کتاب‌های داستان:
- «ماهی كه توت فرنگی‌ها سرخ می‌شوند» – مجموعه داستان كوتاه، نشر چشمه، زمستان 1388
- «رؤیای این پاریسی دیوانه» - مجموعه داستان کوتاه، نشر افکار، 1390
- «مراثی یک روایت ساده» - رمان، نشر افکار، 1391
- «پنج داستان از کتاب معجزه» ـ مجموعه داستان، نشر نیماژ، 1395