بهاءالدین مرشدیزندگی نامه
متولد استهبان
كارشناسی ارشد رشته نمایش، گرایش ادبیات نمایشی
دبیر سه دوره جایزه داستان بیهقی

کتاب ها
کتاب‌های داستان:
- «ماهی كه توت فرنگی‌ها سرخ می‌شوند» – مجموعه داستان كوتاه، نشر چشمه، زمستان 1388
- «رؤیای این پاریسی دیوانه» - مجموعه داستان کوتاه، نشر افکار، 1390
- «مراثی یک روایت ساده» - رمان، نشر افکار، 1391
- «پنج داستان از کتاب معجزه» ـ مجموعه داستان، نشر نیماژ، 1395نقد ها
مرز واقعیت صرف و واقعیت داستانی
مسیر را برای تخیل هموار کنیم
بدترین شروع‌ها
خارج شدن از مسیر
زبان قابل فهم
در مزایای تعلیق
فرار از کلیشه رایج
ظرفیت‌های یک سوژه
از تیپ تا شخصیت
اطلاعات غیرضروری
چرخش‌های روایی
چانه‌زنی با ذهن
در مضار شتاب
متفاوت ببینیم
دخالت‌های نویسنده در متن
همه قورباغه‌هایی که من می‌شناسم
کدام ظرف، کدام سوژه
خرق عادت
کلمه، ابزاری برای نویسنده
زمان و راوی سردرگم
خلق جزییات
سقفی برای خانه
کارکردهای زبان و روایت
باورپذیر باشید
به پرسش‌ها جواب بده
کلمه‌ها را درست خرج کنیم
فریب نخورید
داستان‌هایی برای عبرت دیگران
در مقدمات داستان
استفاده از کلیشه‌ها
قضاوت‌های غیرداستانی
ایده‌ای که در جا می‌زند
رنگی بومی
حرکت به سمت کلیشه‌ها
کدام برش از زندگی
مقدمه‌ای بر یک اتفاق داستانی
99 درصدی‌ها
داستانی بی‌قید
دلیل داستانت را پیدا کن
چرا اقتباس می‌کنیم
چه چیزی در داستان اهمیت دارد
پازلی از وقایع
حرکت در عرض
داستانی روی گسل
شخصیت بی‌شناسنامه
خلق فضایی بی‌نام
رفتن یا نرفتن مساله این است
تجربه‌های منحصر به فرد
مرگ‌های بی‌دلیل
رفت و برگشت‌های واقعیت و خیال