احسان عباسلوزندگی نامه
متولد تهران
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
داور جایزه کتاب سال
داور جایزه جلال
داورحایزه پروین
داور جایزه نقد
داور کتاب فصل
...

کتاب ها
کلاژ
واهمه های سرخابی
الینار
در غروبی سرد از پاییز
...نقد ها
اهمیت عناصر نمادین در داستان مینیمال
تکیه داستان مینیمال بر تجارب گذشته
تصویر عامل جذب مخاطب کودک است
باورپذیری، از ویژگی‌های یک داستان رئال خوب
وجود نشانه در متن مینیمال لازم است
نشانه های لازم را به مخاطب بدهید
بخشی از داستان، نیاز مخاطب است
تخیل باید به متن ادبی ورود کند
«داستان کوتاه یک عکس است، رمان یک فیلم»
به شیوه‌های پرداخت نویسندگان بزرگ دقت کنید
گاهی باید داستان را از دو زبان شنید
مواظب تغییر لحن باشید
به جزئیات داستان توجه کنید
به مقطع زمانی روایت توجه کنید
بخش‌های نگفته در داستان مینی‌مال
انتخاب موقعیت در هر داستانی مهم است.
در مینیمال‌نویسی دنبال افعال غریب نباشید
از پیش‌داوری در خصوص شخصیت‌ها بپرهیزید
داستان اعتراض، داستان ناهمگونی
جای ذهن خود در داستان را با نشانه‌ها عوض کنید
داستان مینیمال، داستانِ انتخاب است
مسأله بومی، زبان بومی می‌خواهد
تناسب ارتباطی میان شخصیت‌ها
فضا، عنصری برای تعمیق احساس داستان است
در داستان هر چقدر هم کوتاه، تنوع داشته باشید
شخصیت را نزد خودتان ترسیم کنید
نقش تک کلمات در داستان مینیمال
نویسنده خوب باید رفتارشناس خوبی هم باشد
یک داستان خوب، یک داستان تکنیکی است
داستان فقط بخش‌های معنایی نیست
داستان مینیمال، داستان حاشیه و جوانب نیست
گروه سنی هدف را در داستان کودک مشخص کنید
داشتن ایده کفایت نمی‌کند
به امکاناتی که زمان و مکان به شما می‌دهند توجه کنید
داستان، حادثه می‌خواهد
تناسب در انتخاب شخصیت‌ها
پرانتزها برای نویسنده است تا شخصیت داستان
در عین ایجاز بیشترین اطلاعات را به خواننده بدهید
بگذارید داستان آنچه نشان می‌دهد نباشد
مینیمالیسم یعنی حفظ ایجاز در تمام سطوح و جوانب
برای نوشتن داستان مینیمال، تا می‌توانید حذف کنید
خواننده را به دل حادثه ببرید
ذهن خواننده را مدام در متن پرواز ندهید
دست مخاطب را نگیرید، به او فقط نشانه بدهید
زبان داستان مینیمال، باورپذیر و ساده است
شاعرانگی در داستان مینیمال به پراکنده‌گویی می‌انجامد
داستان کودک سرراست است
داستان مینیمال با گزارش خبری فرق دارد
توقعی را که ایجاد می‌کنید حتما برآورده سازید
به منطق ترتیبی توصیفات توجه داشته باشید