احسان عباسلوزندگی نامه
متولد تهران
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
داور جایزه کتاب سال
داور جایزه جلال
داورحایزه پروین
داور جایزه نقد
داور کتاب فصل
...

کتاب ها
کلاژ
واهمه های سرخابی
الینار
در غروبی سرد از پاییز
...نقد ها
بر احساس روان و جاری مخاطب سد نبندید
کلمات تابع قرارداد متن هستند
برای مخاطب کودک، متمرکزتر و شفاف‌تر باشید
داستان، گزارش‌نویسی یا شعر نیست
همیشه خواننده را شوکه کنید
جزئیات هر داستانی را هدفمندتر می‌کنند
نیاز مخاطب را فراموش نکنید
در متون احساسی وحدت حسی را مبنا قرار دهید
درست نوشتن اولین وظیفه نویسنده است
حتی در داستان همه کاری مجاز نیست
در متون تعلیمی، کنش‌ها را معنادار کنید
نشانه‌های درست داستانک را می‌سازند
تلمیح، صنعت تعمیق متن مینیمال است.
تکرار نکنید، تکراری نشوید
داستان فرهنگی را فرهنگی نگاه دارید.
تکنیک‌های داستانی گاه خیلی ساده‌اند
متمرکزتر حرکت کنید
نوآوری همواره داستان را نجات می‌دهد
دو تکه نویسی، تکنیکی در مینیمالیسم
یک بار بنویسید، صد بار ویرایش کنید
زبان، نمای متن شماست
شعر و داستان هویتی متفاوت دارند
از کلیشه ها پرهیز کنیم
ایده‌های خود را کلیشه‌ای بازتاب ندهید
هر حضوری دلیلی دارد
بایدها و نبایدهای داستان کودک
داستان یعنی حرکت به سوی جمع
رابطه منطقی میان کنش و شخصیت ضروری است
تأثیر حالات رفتاری در پردازش شخصیت‌ها
گاهی باید از جمله‌ای دل برید
درست نوشتن، اولین درس داستان‌نویسی است
از رابطه‌های علت و معلولی غافل نشوید
ایده بخشی از مسیر است
داستان تکرار تجارب است
"به اندازه کافی کوتاه بودن" مهم است
بایست در همه حال قاعده‌مند حرکت کنید
داستان کنشِ حادثه‌مندِ شخصیت‌هاست
دیالوگ ها را باورپذیر کنید.
از پیچیده‌نویسی بی دلیل پرهیز کنید
نشان دهید اما قضاوت نکنید
هر شخصیتی نیازمند پردازش است
منطق را در مینیمالیسم حذف نکنید
نقاط ابهام متن را باید پوشش دهید
داستان مینیمال، داستان کارکردهاست
قانون حذف یادتان نرود
داستان به جزئیات نیاز دارد
در متن احساسی هم نباید تناقض باشد
متن پست مدرن زنده است و زایا
هر چیزی در داستان ضرورت گفتن و نوشتن ندارد
به ویرایش متن خود عادت کنید