احسان عباسلوزندگی نامه
متولد تهران
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
داور جایزه کتاب سال
داور جایزه جلال
داورحایزه پروین
داور جایزه نقد
داور کتاب فصل
...

کتاب ها
کلاژ
واهمه های سرخابی
الینار
در غروبی سرد از پاییز
...نقد ها
معیارهایی برای انتخاب نام داستان
در داستان کودک باید مستقیم حرف زد و شفاف
نقش کلمات و کنش‌ها در داستان‌های احساسی
شخصیت شناسنامه می خواهد
«نوآوری، بازی با گذشته است»
داستان فقط مضمون نیست
از نام داستان ساده نگذرید
داستان مانند یک ارکستر سمفونی است.
روایت علت می‌خواهد
حذف و کوتاه کردن یک متن به اندازه خلق آن هنر می‌خواهد
این نویسنده است که داستان را باورپذیر می‌کند
شعر روایی، با داستان متفاوت است
تفاوت داستان را به چشم می آورد.
نگویید، نشان بدهید
رعایت زبان و زمان در داستان
در مینیمالیسم از ذهن مخاطب کمک بگیرید
شخصیت باید دارای استمرار باشد
از دخالت در داستان پرهیز کنید
دربارۀ سختی نوشتن داستان ذهنی
به جای بیان مستقیم، موضوع را نشان دهید
نویسنده باید بر ابعاد شخصیت داستان خود تسلط داشته باشد
داستان خط سیر مشخص می‌خواهد
در داستان مینیمال، حذفیات با یک بار خوانش در نمی‌آیند
داستان، شخصیت می‌خواهد و حادثه
پردازش بد، ایده خوب را نابود می کند
تصویر نیمی از داستان کودک است
تقارن عنصری در زیبایی داستانی است
داستان کوتاه نوعی تمرکز است
زبان خوب، سوژه‌های تکراری را هم خوشخوان می‌کند
داستان فلسفی هم نیازمند تناسب زبانی است
داستان ابزار موثر و قدرتمندی در آموزش است
افعال را راحت خرج نکنیم
تفاوت عنصری داستان ساز است
یکدستی لحن، ضرورتی انکار ناپذیر در داستان
داستان مینیمال، داستان حذف است
داستان مینیمال نیاز بیرونی ندارد
بیشتر از نوشتن باید خواند
شخصیت یک راه پیوند مخاطب با داستان است
شوک و اغراق در داستان مینیمال
داستان مینیمال و قواعد بازی
داستان مینیمال، پیش از هر چیز یک داستان است
نگاه طنز ایجاد طنز نمی کند
ضروریاتِ زبانی داستان