امیلی امراییزندگی نامه
امیلی امرایی روزنامه‌نگار و مترجم است،

کتاب ها
خیکی‌ها در تاریخ مجموعه داستانی از پیتر کری(نشر قطره)، شورش خرگوش‌ها از آریل دورفمن (نشر افق)، ماجراهای سه جلدی کارلسون از استرید لیندگرن (نشر هوپا)