علیرضا ایرانمهرزندگی نامه
متولد 1353 مشهد. نویسنده. فیلم نامه نویس
انتشار صد ها عنوان داستان، نقد و پژوهش ادبی در نشریات فارسی زبان از سال شصت و هشت تا کنون

کتاب ها
بریم خوشگذرونی، ابر صورتی، فریدون پسر فرانک، سفر گردباد ، بارون ساز و چندین عنوان فیلم نامه و مجموعه ی مشترک ... در تهران
Nuage Roze پاریس
Pink Cloud لندن
Asia سئول [مجموعه مشترک]
Transit Tehran برلین [مجموعه مشترک]
Words نیویورک [مجموعه مشترک]
vitr nas odnese پراگ [مجموعه مشترک]
dunyanin oykusu استانبول [مجموعه مشترک]
A collection of crative writing لندن [مجموعه مشترک]

جوایز
نامزد و برنده ی جوایز: بهرام صادقی، صادق هدایت، گلشیری، منتقدین مطبوعات، مهرگان و ... دریافت عناوین برترین نویسنده، نمایش نامه نویس و پژوهشگر رادیو در سال های مختلف